Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 | 13:24

Ρόϊδω Μητούλα

Η Ρόϊδω Μητούλα είναι Καθηγήτρια Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η χρήση των ελεύθερων δημόσιων χώρων από τους πολίτες κατά τη διάρκεια της COVID-19 εποχής

Της Ρόϊδως Μητούλα - Οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι αποτελούν μια από τις πολλές μεταβλητές που καθορίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιωσιμότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα που χαρακτηρίζονται από υψηλές πυκνότητες δόμησης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ BLOG