Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 | 05:01
Αρχική Αττική Βόρεια Προάστια Δήμος Αγίας Παρασκευής: Αποζημίωση σε ιδιοκτήτες οχημάτων λόγω πτώσης δέντρων

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Αποζημίωση σε ιδιοκτήτες οχημάτων λόγω πτώσης δέντρων

newsroom |

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποζημιωθούν οι κάτοχοι αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία

Με την υπ’ αριθμ. 45/2022 απόφαση του δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Βασίλη Ζορμπά, συγκροτήθηκε η Επιτροπή για τη διαπίστωση και αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε ιδιώτες από την πρόσφατη κακοκαιρία «Ελπίς» στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες που υπέστησαν υλικές ζημιές από πτώση δέντρων να υποβάλουν αίτημα για αποζημίωση, αναφέροντας τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο πρόκλησης της ζημίας τους, προκειμένου να αποζημιωθούν.

Προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης των ιδιοκτήτων οχημάτων:

  •  Η ζημία να οφείλεται σε πτώση δέντρου, που είναι φυτεμένο σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
  •  Η ζημία να μην μπορεί να αποζημιωθεί από ασφαλιστική εταιρεία ή από άλλη πηγή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ιδιοκτήτων οχημάτων:

  1. Αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου.
  • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν ο ιδιοκτήτης, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο τύπος του οχήματος.
  • Φωτογραφίες ως αποδεικτικό υλικό του συμβάντος.
  • Έκθεση βεβαιώσεως από το Βιβλίο Συμβάντων της Τροχαίας ή Απόσπασμα Ημερήσιου Δελτίου Οχήματος της Άμεσης Δράσης ή Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).
  • Γραπτή εκτίμηση κόστους/προσφορά ή τιμολόγιο επισκευής από συνεργείο.
  • Φωτοτυπία ασφαλιστήριου συμβολαίου καλύψεως ζημιών.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποζημιωθεί για τη συγκεκριμένη υλικά ζημία από άλλη πηγή.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε στο πρωτόκολλο του δημαρχείου Αγίας Παρασκευής (Μεσογείων 415-417), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για αποζημίωση, απαιτείται να στείλουν μόνο όσα δικαιολογητικά από τα παραπάνω δεν έχουν συμπεριλάβει στην αίτηση.

Όπως σημειώνεται, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αναγράψουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό κινητού τηλεφώνου, e-mail), προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής να επικοινωνήσουν μαζί τους για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Τελευταία Νέα