Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023 | 03:33
Αρχική Media Βουλή: Τροπολογία για την επιβίωση του τοπικού και περιφερειακού Τύπου

Βουλή: Τροπολογία για την επιβίωση του τοπικού και περιφερειακού Τύπου

newsroom |

Η διάταξη αναμένεται να στηρίξει τη βιωσιμότητα του τοπικού και περιφερειακού Τύπου

Τροπολογία για τη «διάσωση» του τοπικού και περιφερειακού Τύπου, κατατέθηκε από την κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με την τροπολογία ορίζεται νέα ημερομηνία ισχύος της διάταξης που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, η 1.1.2024 αντί της 1.1.2022.

Η αιτιολόγηση αναφέρει πως ο καθορισμός νέας ημερομηνίας κρίθηκε επιβεβλημένος για λόγους διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από τη δημοσίευση των σχετικών περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο.

Η διάταξη τυγχάνει της θετικής στάσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Τελευταία Νέα