Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 | 02:58
ΑρχικήΑττικήΔυτική ΑττικήΣτον Δήμο Ελευσίνας με δεκαετή παραχώρηση δύο ακίνητα του παραλιακού μετώπου

Στον Δήμο Ελευσίνας με δεκαετή παραχώρηση δύο ακίνητα του παραλιακού μετώπου

newsroom |

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η παραχώρηση χρήσης στον Δήμο Ελευσίνας, ενόψει και της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023, του αναψυκτηρίου και του θερινού κινηματογράφου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης

Περίπου έναν χρόνο μετά τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας από τη χερσαία ζώνη λιμένα, τις προηγούμενες ημέρες υλοποιήθηκε ακόμα ένα σημαντικό βήμα που αφορά την παράκτια ζώνη της πόλης.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε σε Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 181/Α/23.09.22) η δεκαετής παραχώρηση χρήσης -άνευ ανταλλάγματος- δύο ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας, ενόψει και της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023. Πρόκειται για το αναψυκτήριο και τον θερινό κινηματογράφο, τα οποία και παραχωρούνται στον Δήμο Ελευσίνας, αρχικώς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση των δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ενώ θα συνδράμουν και στη συνολικότερη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, όπως τονίζεται εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

«Πρακτικά, η εν λόγω παραχώρηση δίνει την ευκαιρία στον Δήμο Ελευσίνας για ουσιαστικές παρεμβάσεις και ενέργειες ως προς την αξιοποίηση των ακινήτων, κάτι που μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτό», επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετική ενημέρωση του δήμου.

Ο θερινός κινηματογράφος στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας

Για την εξέλιξη αυτή, ο δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, δήλωσε: «Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο για σημαντικές αλλαγές στο παραλιακό μέτωπο. Δεν ήταν εύκολο, κυρίως λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Μετά και την παραχώρηση των δύο ακινήτων είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκμετάλλευσή τους επ’ ωφελεία της πόλης. Θέλουμε την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλης μας, θέλουμε να δοθεί σε όλους μας η ευκαιρία να έχουμε μία παραλιακή ζώνη προσβάσιμη και όμορφη και με τις ενέργειες που δρομολογήσαμε και δρομολογούμε, θα το πετύχουμε».

Τι αναφέρει το άρθρο 127

Άρθρο 127: Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023

(1) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει η Ελευσίνα, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, για το έτος 2023, παραχωρείται για δέκα (10) έτη, άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Ελευσίνας η χρήση δύο (2) ακινήτων που βρίσκονται εντός της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 52738/7.5.2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Δ΄ 237/2021) και είχαν παραχωρηθεί στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) με την από 20.5.2003 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) ως εξής:
α) η χρήση του διώροφου κτιρίου που αναφέρεται στην από 20.5.2003 σύμβαση με αριθμό πενήντα πέντε (55), επιφάνειας σαράντα ενός (41) τ.μ., το ισόγειο του οποίου χρησιμοποιείται ως αναψυκτήριο και ο πρώτος (1ος) όροφος, ως χώρος της μηχανής για την προβολή του θερινού κινηματογράφου, και
β) η χρήση του κτιρίου που αναφέρεται στην από 20.5.2003 σύμβαση με αριθμό πενήντα έξι (56), επιφάνειας διακοσίων πέντε κόμμα εξήντα (205,60) τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως δημοτικό αναψυκτήριο, συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου αυτού.

(2) Για την παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης και περιγράφονται αναλυτικά, τα υπό παραχώρηση ακίνητα, συνοδευόμενα από τοπογραφικά διαγράμματα.

(3) Με αιτιολογημένη απόφαση του ίδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, ανακαλείται η παραχώρηση χρήσης των ακινήτων της παρ. 1, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Τελευταία Νέα