Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022 | 18:09
Αρχική Αττική Ανατολική Αττική Μάτι: Παράταση έως την 1η Ιουλίου για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Μάτι: Παράταση έως την 1η Ιουλίου για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

newsroom |

Ενημέρωση από τον Δήμο Μαραθώνα – Αναλυτικά τα βήματα και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων εντός των περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης σύνταξης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για το Μάτι Αττικής, κατόπιν συνεννόησης που υπήρξε ανάμεσα στον Δήμο Μαραθώνα και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Δήμος Μαραθώνα απευθύνει παράκληση προς τους κύριους και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης», όπως απεικονίζονται στον σχετικό χάρτη που επισυνάπτεται παρακάτω, και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνος:

MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα» • MΠΕ2 «Μάτι»

να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, μέσω των παρακάτω τρόπων:

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://rsemati.gov.gr, με τη χρήση κωδικών TaxisNet.

Κατόπιν ραντεβού στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.: 22943 20571, όπου μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση με τον αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Μαραθώνος, κ. Μακρή Δημήτριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 14:30.

Ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην παραπάνω διεύθυνση.

Ηλεκτρονικά στο E-mail: mati@marathon.gr.

Μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας οι κύριοι και νομείς των ακινήτων απαιτείται να υποβάλουν σε απλά φωτοαντίγραφα:

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

– Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος, το οποίο μπορεί να εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimanet.gr/Myktima/Account/PreLogin με ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TaxisNet. Επίσης, γίνονται δεκτά το Απόσπασμα Περιγραφικής Βάσης και το Απόσπασμα Χωρικής Βάσης τα οποία εκδίδονται ατελώς μέσω της ίδιας σελίδας.

Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου: 28-5-2014, επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν:

  • Συμβόλαια ιδιοκτησίας του σημερινού ιδιοκτήτη με το πιστοποιητικό μεταγραφής τους, καθώς και
  • Συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014), συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.

Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί ή δεν εμφανίζεται στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, τότε πρέπει να προσκομιστούν συμβόλαια ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων), καθώς και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη, από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ελέγχου (28-5-2014), επιπλέον των παραπάνω θα υποβληθούν τα συμβόλαια του ιδιοκτήτη κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία (28-05-2014) συνοδευόμενα από τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.

Νομιμοποιητικά στοιχεία κτιρίων:

Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, πρέπει να προσκομιστεί το στέλεχος της οικοδομικής άδειας. Περαιώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, κλπ.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για την ιδιοκτησία όλες τις επιπτώσεις της παρ. 25 του άρθ. 42, του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α), ήτοι:

1. Είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη εφόσον πραγματοποιηθεί.

2. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο.

3. Στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης ΡΣΕ το ακίνητο θα φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

4. Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, ο ιδιοκτήτης που δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στη σύνταξη διορθωτικής πράξης με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου.

Έντυπο – Υπόδειγμα Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Οδηγίες συμπλήρωσης Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Τελευταία Νέα