Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | 02:41
Αρχική Αττική Δυτική Αττική Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Ανάρτηση του Πολεοδομικού Σχεδίου της Νέας Ζωής

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Ανάρτηση του Πολεοδομικού Σχεδίου της Νέας Ζωής

newsroom |

Μέχρι πότε έχουν δικαίωμα κατάθεσης ενστάσεων επί της απόφασης (24/2023) οι ενδιαφερόμενοι πολίτες

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να λάβει γνώση για την υποβολή ενδεχόμενων ενστάσεων επί της απόφασης 24/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της πολεοδόμησης του διαμορφωμένου οικισμού «Νέα Ζωή», με την οποία εγκρίθηκε το Ρυμοτομικό Σχέδιο του οικισμού.

Η σχετική απόφαση θα παραμείνει αναρτημένη, μαζί με τα σχέδια και τα τεύχη των μελετών που τη συνοδεύουν, από τις 09/03/2023 και για 20 εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στον Τύπο, ώστε να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η ανάρτηση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μάνδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανακοίνωση – Ανάρτηση Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχής «Νέα Ζωή»

Χάρτης

Τελευταία Νέα