Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 | 15:20
Αρχική Αττική Δυτική Αττική Δήμος Ελευσίνας: Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Δήμος Ελευσίνας: Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

newsroom |

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι-ενδιαφερόμενοι πολίτες

Αντίστροφη μέτρηση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό των Ατόμων με Αναπηρία στον Δήμο Ελευσίνας.

Όπως ενημέρωσε ο δήμος, οι δικαιούχοι πολίτες έχουν προθεσμία έως και την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας: https://prosopikosvoithos.gov.gr.

Όπως διευκρινίζεται, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από υπάλληλο Κέντρου Κοινότητας (Ελευθερίου Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως, Ελευσίνα), ύστερα από προφορική εξουσιοδότηση και καθ’ υπαγόρευση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή εκπροσώπου του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

• Την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους.

• Την ισχύουσα Πιστοποίηση Αναπηρίας τους.

• Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα.

Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος.

Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης).

• Τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του.

• Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα: τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος) τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος.

• Εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή εκπρόσωπός του.

Τελευταία Νέα