Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 | 01:18

Γιώργος Σταμάτης

Τι σηματοδοτεί ο θεσμός του προσωπικού βοηθού για τη ζωή των ατόμων με αναπηρία

Του Γιώργου Σταμάτη - Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και η συμπερίληψη τους στην κοινότητα αποτελεί τον σημαντικότερο στρατηγικό πυλώνα της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ BLOG